Grey Rebels, campagnes, activaties en events

Waarom Grey Rebels?

Omdat we een fris perspectief op ouder worden missen in onze maatschappij.

We zijn in de afgelopen 150 jaar dubbel zo oud geworden maar we hanteren nog steeds dezelfde telling met 50 als omslag van jong naar oud. Ook het beeld van oud associëren we te vaak nog steeds alleen met aftakeling en zorg. De huidige tijd laat echter iets anders zien; leeftijdsgrenzen vervagen, mensen blijven vitaal, blijven ondernemend en staan actueel in het leven. Het is tijd om een ander beeld te laten zien, een beeld dat ons allemaal een positief perspectief biedt op de tweede helft van ons leven... Old is the new New!

Hoe doen we dat?

Door een nieuw beeld van ‘oud’ te laten zien! 

Samen met marketeers en influencers, vernieuwende rolmodellen te tonen. In campagnes, in de media, in tv formats, op events en in het straatbeeld. Zodat we als maatschappij een nieuwe en positieve kijk krijgen op ouder worden en we deze 'advancers' op de juiste wijze aanspreken.

Grey Rebels modellen

 Meet the advancers!