Privacy Verklaring Grey Rebels

Privacy Verklaring | Grey Rebels 

 

Grey Rebels, gevestigd aan Europalaan 500 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.greyrebels.nu

Europalaan 500

3526 KS Utrecht

Nederland

info@greyrebels.nu

 

 

Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen

 

 

Inhoud

  • Grey Rebels
  • Doel gegevens
  • Ontvangers
  • Opslag periode
  • Beveiliging
  • Jouw rechten
  • Plichten

 

 

1. Grey Rebels 

 Je leest op dit moment de privacy verklaring van Grey Rebels. Grey Rebels is een marketing en modellenbureau dat zich richt op het neerzetten van de merkbeleving van bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Grey Rebels verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Grey Rebels, neem dan gerust contact op. 

 

info@greyrebels.nu | Europalaan 500 | 3526 KS | Utrecht | KVK Nr. 54474493

 

 

2. Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Grey Rebels. Deze worden hieronder toegelicht. 

- Contact opnemen 

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Grey Rebels via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. 

- Analytics

De website van Grey Rebels verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

 

3. Ontvangers

De gegevens die Grey Rebels ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: 

- Hostnet

De e-mail van Grey Rebels wordt gehost bij Ek-hosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Ek-hosting

- WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij Ek-hosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van Grey Rebels zijn op de servers van Ek-hosting opgeslagen.

 

 

4. Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Grey Rebels, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

- Contact opnemen 

Op het moment dat je contact opneemt met Grey Rebels via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. 

 

- Analytics 

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 

 

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Grey Rebels of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Grey Rebels prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. 

 

6. Jouw rechten

- Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Grey Rebels vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Grey Rebels. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. 

- Recht op rectificatie 

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Grey Rebels.

- Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Grey Rebels opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Grey Rebels al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

- Recht op wissen van gegevens 

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Grey Rebels vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. 

- Recht op het indienen van een klacht 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Grey Rebels niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 

- Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 

Wil jij niet dat Grey Rebels jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@greyrebels.nu onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

 

 

7. Plichten

Grey Rebels verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Grey Rebels via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Grey Rebels de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Grey Rebels met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. 

Grey Rebels behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Grey Rebels dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Grey Rebels te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. info@greyrebels.nu | Europalaan 500 | 3526 KS | Utrecht | KVK Nr. 5447498